سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیب زمینی :

یکی از سیفی جات است که همواره در،تاریخ سیاست ایران نقش اساسی ایفا کرده است

کلاغ :

متحجر _ بی سواد _  بی شناسنامه _ تندرو _ آنکس که باید به جهنم برود .

هرانکس که از ناکس انتقاد کند

در قدیم: نوعی پرنده


ما بیشماریم :

نماد قلّت 

بیشمار : انکس که شمار ندارد!

ما خیلی بی شماریم : دریغ از یک نفر !

ما خیلی خیلی بیشماریم : حالا چ خاکی به سرمان کنیم ؟


100روز:

به هرچهارسال قطعی ریاست جمهوری و امید به چهار سال بعد ، اصطلاحا 100روز میگویند.


خاطره :

اسم خاص مونث
_ آنچه که اتفاق می افتد و در خاطر می ماند

خاطره در سیاست :

آنچه که اتفاق نمی افتد و در خاطر میماند!

حاج اقا خاطره : اسم خاص مذکر


سبز

نوعی رنگ_  فتنه

سبزی : ریحون، تره ،تربچه _  آنکس که حامی فتنه است

سبزی ها : خورشتی, آشی ، پلویی  _ حامیان فتنه

ر _ابوترابی


خاطره شده درپنج شنبه 95/2/23ساعت 12:25 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت