سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

روزگار وقتی من و تو را نوشته ، بینمان اسپیس را خیلی نگه داشته است . خیلی زیاد  .آنقدر که همه ی متن به هم ریخته .دیگر هیچ چیز سرجایش نیست . نه من . نه تو . نه هیچکدام از کلمات . نه هیچ کدام از نقطه ها . من را گذاشته اند ته خط و بعدم نقطه گذاشته اند ! سر خط ِ بعد نمیدانم چیست .تورا هم گم کرده ام و نمیدانم کجایی ...
چقدر قبل تر ازمن . . . 
چقدر بعد تر از من . . .
کلمه های نامربوط را گذاشته کنار هم و بعد دیده به هم نمیخورند و بک اسپیس را گرفته و پاک کرده . هه !پاک نمیشود که !در حافظه می ماند ! کنترل و ضد را بگیری همه اش برمیگردد . نگیری و برنگردد هم هست ! در حافظه است  . مثل خط خوردگی کاغذ . خود ِ من را چند بار پاک کرده . کلمه های کنار من را هم . پر از خط خوردگی شده ایم !
کجایی ؟ کجای این متن ؟ سطر چندم ؟
...
هیچ چیز سر جایش نیست . بعد ِ من نقطه گذاشته اند .مگر من ها آخر ِ جمله می آیند ؟ هان ؟ 
تو کجایی ؟خاطره شده درجمعه 93/5/31ساعت 7:35 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت