سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

نمیدانم در حوالی تولد من کدام ابر باران زا بی توقف باریده یا کدام سرزمین زلزله خیز باز خودش را بلعیده یا کدام رود دل به دریا زده و پایش را از مسیرش دراز تر کرده یا بال کدام شاپرکی زیر پای آدم آهنی مجروح شده یا دست کدام باغبانی غنچه ی نشکفته ی محمدیی را چیده یا ...نمیدانم . فقط میدانم به  سالگرد این اتفاق مبهم که میرسم ، انگار زمین و زمان دور سرم میچرخد و بی توقف میبارم و در خود رانش میکنم  و  غرق میشوم و میشکنم و ...خاطره شده درسه شنبه 93/2/16ساعت 1:25 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت