سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1)

نه آقای قاضی!

نه

حتی اگر اردیبهشت هم وساطت کند ، من هم که راضی شوم ، این باغچه که مثل روز ِ اولش نمیشود !

شکوفه ها که به شاخه ی پرتقال برنمیگردد !

نه!

من نمیگذرم

من ازین بادهای سرد نمیگذرم ...

اصلا شما دیده اید  فروردین ،این روزها ،به چه حالی افتاده است ؟

2)

از اول هم فروردین و خرداد ،بهاربشو نبودند 

اردیبهشت وساطت کرد ...خاطره شده درچهارشنبه 93/1/27ساعت 8:17 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت