سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

مادر داری؟

نداری ؟

بالاخره یک روز که مادر داشتی !

جان ِ مادرت دست از سر کچل من بردار . . .


برو . .

برو یک جای دیگر بساط کاسبی ات را پهن کن

اینهمه آدم علاف(الاف؟)

اینهمه ذهن ِ خالی

اینهمه فکر ِ مرده !

بابا

اصلا تو قشنگ

روح انگیز

شیرین

دلنشین

دلچسب

جان افزا

. . .

من درس دارم

امتحان دارم

امتحان ِ سخت

امتحان دانشگااااااه

میفهمی؟

میفهمی دانشگاه یعنی چه؟

دِ نه . . . نمیفهمی

فکر کردی الان هم مثل دبیرستان است 

که بیایی و در سر من وول بخوری و هی بچسبی به نوک مدادم و کتاب هایم را خط خطی کنی

بدون اینکه بگذاری یک کلمه درس بخوانم

آخر هم یک چرت و پرتی سر امتحان بنویسم و نمره بگیرم

هوم؟

. . .

اصلا تو مادر نداری عزیز که داری ؟داری .میدانم داری .

جان ِ عزیزت ولم کن . . .

ببین....

مرا ببین ...

تو که خودت صدای پاورچین آمدنت را نمیشنوی

نمیدانی چقدر روی مُخ است. . .!

تا کتاب را باز میکنم

مینشینی روی این فکر ِ اوراق ِ من

این!

رشته های اعصابم را ناخن میکشی. . .

اینطوری :

خِرش خِرِش خِرِش

اشکم را در می آوری

اشکم بوی تورا میدهد

تمام کتاب هایم دیگر بوی تورا گرفته است . ..

اصلا امتحانات هم بوی تورا میدهد . . .

...

برو . . .

از اینجا برو . . .

... خاطره ی زشت ...


خاطره شده دریکشنبه 91/3/21ساعت 11:42 صبحبا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت