سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امــــــروز . . عــــــیـــــــــد. .  قــــــــربان. . . اســــتــــــ . .


و من به "عید" فکر میکنم . . .

و به" قربان "فکر میکنم . . .

راستی . . .

اگـــــــر ابراهیم . . .امروز اسماعیلش را ذبح میکرد . . . باز هم عید بود؟

امروز عیـــــــد قربان اســتــــــــ .  . .

و من . . .

لهوف میخوانم . . .

و من. . . 

به تو فکـــــــــــر میکنم . . .

تویی که در یکـــــ روز72بار ابراهیم شدی . . .

ابراهیمی که نه خنجرش کند شد....

نه باز لبخند بر لب هاجرش نقش بست . . .

ونه  اسماعیلش دیگر از قربانگاه باز گشت . . .

لیلایش به اشک نشست و  علی اکبرش به خون . . .

ابراهیمی که اسماعیلش را قربانی کردند. . .

با خنجر

اما نه با یک خنجر . .

نه با یک نیزه

نه با یک سنگ . .

نه با...

با هرچه که بود و نبود . . .

ابراهیمی که چشم اسماعیلش را بستند

نه با پارچه . .

 با خون بستند . . .

نه برای اینکه دل پدر نلرزد . . .

بستند تا او نبیند و . . .پدرش به تماشا بنشیند . . .

و او را  به قربانگاه کشیدند. . .

و بریدند . . .

نمیگویم حنجر را. ..

مفعولی در کار نیست .  .  .

که این ((بریدن)). . .به اندازه ی تفسیر اربا اربا. . . .مفعول دارد . . .

و...

امروز عید قربان اســتـــــــ. . .

و من. .. به تو فکر میکنم . . .که حالا...بعد از عرفه ..در مسیر کربلا

 خوب تر از خوب میدانی . . .

قرار اســــتــــــــ تاریخ تکرار شود . . 

و ابراهیم تکرار شود ....و اسماعیل....

و آبـــ. . .قبل از قربانی . . .

آه

فدای لبی که بر لبش نهادی . . .

وقتی که گفت:

واعطشا

راستی . . .تو چقـــــــــدر ابراهیم تری . . . یا حسین(ع)

----------------------------------------

پ.ن:معذرت میخوام که روز عید ......اما هرچه تلاش کردم از قربان چیزی جز عاشورا برداشت نکردم....

عیدتان مبارکـــــ


خاطره شده دردوشنبه 90/8/16ساعت 11:29 صبحبا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت