سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

شنیده ایدمیگویند بازی روزگار؟خب!حالا شنیده اید میگویند بازیچه ی روزگار..؟!آن بازیچه هه خود خود ما هستیم...این روزگار خوش خوش!تاس می اندازد و حرکتمان میدهد...دو تا میرویم عقب میرسیم قم...تاس بعدی!سه تا میرویم جلو میشویم تهرانی..

بله!گه گاهی که چه عرض کنم..اغلب گاهی تهران هستیم  و در این اغلب گاه!!آنقدر ندید بدید بازی در آورده ایم که چش و چارمان 7-8 تا شده است!هی تماشا میکنیم و میگوییم...چقدر مرغ خودمان!غاز است!

اما تهران...

تهران شهریست بس بزرگ و پیچیده!!که کراوات و ادکلن از تجریش و زعفرانیه اش!"دوندگی برای یک لقمه نان"از جنوب شهر و شوشش!!!انسان از شبکه ی مترو و اتوبوس رانی اش!وسایل دو چرخ به بالا از زمین های آسفالتی اش!تبلیغات از در و دیوارش!دود از دانه دانه اکسیژن هوایش!و خلاصه خیلی چیز ها از خیلی جاهایش میبارد!

وقتی کمی بیشتر در تهران اقامت فرمودیم..تازه در یافتیم که قم نه استان است و نه شهر است..بلکه روستاییست شهر نما که اگر صفاییه و سالاریه اش را روی هم بگذاری میشود ویلای"....."در بالاشهر تهران!

و البته!چقدر مرغ خودمان ..غاز است!

ما تازه فهمیدیم تهران در دین و فرهنگ غرق است!یعنی اصلا تهران عند فرهنگ است و ماعین بی فرهنگی!وقتی برای سوار شدن به مترو اصلا !!!حمله ور نمیشوند...وقتی در جایگاه کتاب اتوبوس کتاب را میخورند و پوست چی توز موتوریش را مودبانه!سر جایش میگذارند.

اصلا فرهنگ کیلویی چند است؟دین را بچسب ...آنجایی که آیه ی انما المومنون اخوه به پیشانی همه مهر می خورد و به معنای حقیقی تجلی میابد....وقتی صف بلیط مترو را به دو صف زنانه و مختلط!!تقسیم میکنند!

در تهران میفهمی که چقدر ارزش ها ی والای انسانی...ارزش های والای انسانی..فعلش یادم نمی آید..چیز شده است!بطوریکه تفاوت های جنسی کاملا نادیده گرفته شده و زن و مرد با هم  همدل و یکی..کلا یکی میشوند!زنان مثل مرد شیر تهرانی صبح زود به سر کار رفته و کار میکنند و مثل مردان تعامل میکنند و حق میدهند و حق میستانند و خرید میکنند و بار را جانانه بدوش میکشند و ....

مردان مثل زن لطیف تهرانی هم صورت صاف میکنند و اشارت های ابرو میبینند و پیچش مو میفهمند و کلا زیبا میشوند و زیبا می اندیشند و عاشقانه با همکارانشان عشق!!!ببخشید..کارمیکنند.

و البته کودکانشان هم توسط عمو پورنگ و خاله شادونه و عمه فلان و دایی بهمان و صد البته محیط های سالم بیرون!!!بصورت خودکار تربیت میشوند!

تهران پر است از تفاوت ها و بی تفاوتی ها.....بی تفاوتی زنان در اختلاط با نامحرمان و تبدیل غریبگی ها به آشنایی ها و آشنایی ها به دلبستگی ها و دلبستگی ها به پیوستگی ها و پیوستگی ها به خستگی ها و خستگی ها به گسستگی ها و...کلا همه با هم همبستگی دارند!!!!!!!!!!!

و البته همه ی این بی تفاوتی ها تفاوت دارد با ......با....باسیاهی چادر من...

و البته چقدر مرغ ما غاز است!!!

تهرانی ها را دوست دارم ...

خصوصا آنهایی را که که در این هیاهو چادر مشکی به رخ رنگ بندی های اندامی میکشند.

تهرانی ها را دوست دارم...خصوصا آنهایی را که محاسن مشکی به رخ نیم رخ های سه تیغه میکشند...

تهرانی ها را دوست دارم..خصوصا آنهایی را که تهرانی اند..اصیلند..و. ....عاشق قم اند..

 و قم...مامن تمام تهرانی است..

والبته ..چقدر مرغ خودمان همچنان غاز است!

پ.ن:معذرت از تمام تهرانی های بند آخر!!!!انتقاد های شما را خریداریم...پوزخند


خاطره شده درشنبه 89/10/25ساعت 12:48 صبحبا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت