سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

زن اگر هنوز زن باشد، بوق های اضافه ی راننده هایی که خلاف می آیند و با نگاه تند و اخم های در هم رفته و فحش های زیرلب بدرقه اش میکنند ، میتواند مجبورش کند که بعد از رد شدن از خیابان به دیوار تکیه بزند.زن اگر هنوز زن باشد صحبت اضافی مغازه دار ها میتواند مجبورش کندکه تمام بازار  را دست خالی برگردد . زن اگر زن باشد ، هربار که به خانه می آید ،به گلدان ها آب میدهد و جای خراش هارا بر گلبرگ های روحش میشمارد .زن اگر زن باشد ،مرد بودن برایش سخت است حتی اگر دنیای امروز اورا مرد بخواهد.
دلم یک خانه میخواهد ، با حصارهای بلند ، با دیوار های ضخیم و عایق های صوتی ، بی پنجره .... وقتی که دنیای بیرون از خانه ، همه اش فریاد است .


خاطره شده دردوشنبه 94/8/25ساعت 10:21 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت