سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلامی به یاران غارت زده

به هم گعده ای های دانشکده

به آنان که از  علم و دانش پرند

غذاهم خورشت علف میخورند


به یاران ِدربه در بی پناه 

فشرده شده در دل خوابگاه

جوانان  علم از بُن آموخته

به دلدادگان غذا سوخته

به شب زنده داران در واتس آپ

متهجد اندر دل کافی شاپ

به این درسخوان های تا حد ّ ِ پاس

به این عالمان رها در پلاس

به جزوه نویسان بی خانمان

زچشم تمام رفیقان نهان

به امداد غیبی که از آسمان

تقلب رساند سر امتحان

سلامی به ماست و سلامی به چیپس

به دختر به خانم به مو به کلیپس !

به علم نهفته درون سرش!

به آباءو اجداد و ... تا آخرش ...

سلامی به کوهان ِ بر سر ، نشین

سلامی به راننده و سرنشین !

سلامی به بیماری ِ قرن ما

به آقا پسر های دختر نما

به انکس که مو بر سرش کاشته

هرانچه خدا کاشت، برداشته !

سلامی به استاد و تدریس او

به فریاد ِسوز آور  ِ هییییییس او

به هرم نگاه پر از رافتش

به نمره ، به خودکار پر برکتش

به تدریس مطلق ز روی کتاب

به این رسم شوم حضور و غیاب

سلامی به واحد سلامی به پاس

به جز جگر ، خواهش و التماس

به استاد ، غلط کردم ِ آخرش

به گریه ی پشت در دفترش

سلامی پر اخلاص و از عمق جان

به نمره گرفتن به زور ِ زبان !

***

سلامی  به دانش سلامی به جو

ز گهواره تا گور دانش بجو


*روز دانشجو بردل سیاه یزید لعنت !


خاطره شده درجمعه 92/9/15ساعت 11:29 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت