سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

هوم؟چه شده؟


باز که در خودت کز کردی . .  . باز که  در تنهایی خودت پیچیده ای . .  .

باز که زانوها برایت دایه ی مهربان تر از مادر شده اند . . . سفت چسبیده ایشان که در نروند؟

هی ..با توام . .. چه شده ؟

لبخند بزنی آسمان به زمین نمی آید ها . . . اصلا اگر آمد هم با من . . . تو فقط بخند . .

ببینمتـــــــ. . .

گونه هایت خیس اســـتـــــ . .  . باز با این رفیق نابابـــــتـــــــــ . . نامش چه بود؟

هان!باران!. . . باز با "باران " قدم زدی ؟

هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . . همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . . .

ســــرتــــ را پایین نگــــیر . . نگـــاهم کــــن . . .

هه...خدا این آستین های قرمز بافتنی را برای چه آفریده اســـتــــ ؟ دِ پاکـــ کــن این قطره ها  را . . .

زود تر پاکـــ کن . . تا من فکـــر میکنم که باران اســتــــ پاک کن . . . تا اشکـــــــ خطابشان نکرده ام پاک کن...

تو که خبر داری بی طاقتی ام را . . .

دارد بـــــــــخــــــــــار میگـــــــــیـــــــرد چشـــــمانم  . . .بسکه سردی . . . کمی بخند دیگـــــر . . .

هه...با این بینی سرخ شده و چشمان پف کرده و صورت یخ بسته . . . خودت یک پا آدم برفی شده ای . . .

نمیخندی ؟. . .نه...نمیخندی . .

لا اقل بگو چه شده ؟تمام غصــه هایت را ریخته ای در چشمانت . . .نگاه ات را هم دوخته ای به زمین . .

زبان بسته ای و با چشم حرف میزنی . . . . . محـــــــرم تر اســتـــــــ زمین از من؟

میدانم . . من آینه ی خوبی نیستم . .. خودم دیده ام . .

بار ها دیده ام که تا نگاهم میکنی میشکنی و میباری . . .

نمیدانم در من چه میبینی که اینقدر . . . داغ به به دلت تازه میکنم.. اما . . .

آنـــــــــــــقدر من..تو شده ام که دیگـــــــــــر تاب بی تابی ات را ندارم . . .

بسکه تنهایی هایت را با من قسمت کردی . . . بسکه با سکوتم حرف زدی . .

اما این روز ها ...آنقدر ساکتی که دیگر بی زبانی ام را به زبان در آورده ای . .

دلم هوایتـــ را کرده . . هوای کودکی هایتـــ را . .

.همیشه یا موهای خرگوشی اتـــ را با من رصد میکردی . . . یا زبان سرخ و کوچکت را برایم در می آوردی . .

آنقدر  ریسه رفتن هایت را به  نگاه بی احساسم مینشاندی که  به لبخند تحریک میشدم  . ..

دیگر فراموش میکردم جمودم را . . سکونم را . .

فراموش میکردم کهنه شیشه ی غرق جیوه ام را . . .

دختر توی آینه

دلم هوایــتـــــ را کرده . . . بخند . .

---------------------------------------------

پ.ن:آدم باطله ها به روزه


خاطره شده درجمعه 90/8/20ساعت 1:1 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت