سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قاصـــــــــــــــــــــــدکــــــــــــــــــ ـ ـ ـ

مســافر همیـــــــشگی جاده های بی مقصد . . .

که آرام گوشه ی خیابان ها . .. پیاده رو ها . . انگشت بر دیوار میکشی و رها . . دست در دست باد . .

میروی . .

میروی به مقصدی که بارها و بارها روی دست نشانده اند و  نامش  را در گوشت خوانده اند و با نسیمی به سمتش   رهایت کرده اند . .

پروازت داده اند و فریاد کشیده اند :برو تا . .

"تا"ای که هیچ وقت جز به سر انگشت دل شکسته ی دیگری معنا پیدا نکرد . . .

و تو همیشه خوب میدانستی . . دست نشانده ای هستی به دست دیگری ... 

 و باد بهانه است . . .

و

پرواز بهانه است . .و مقصد بهانه است . .

و حتی خبر هایی که زبان به زبان. . زمزمه به زمزمه. . نفس به نفس  گوشت را پر کرده . . .همه بهانه اند. . .

قاصــــــــ ــــــــ ــــــــدکـــــــــ ــ ـــ ــ ــ . .

محکــــــــــوم به تبعــــــــــــــــــید ابدی . . .

بی وطــــــــــــــــنی که نگفتند اهل ییلاقی  یا قشلاق . . . سرد زیسته ای  یا گرم . .

حتی خودت نفهمیدی  کی و کجا از که پرواز آموختی  و از که قاصد بودن  را . .

فقط فهمیدی  هرکس رسیدبه تو وعده ی "وطن" داد و رهایت  کرد . . 

وتو  . .

دست به دست بی وطن شدی  . .آسمان به آسمان  غربت اموختی . .

نسیم به نسیم . . دلگیر شدی  . .

قاصدکـــــــــ ـ ـ ـ ـ

چه خوب فهمیدی  رسم روزگار پر پر  شدن است .. .

چه بسا نوازشی,  گلبرگ هایپروازت  را بگیرد   و زمینگیرت  کند. . .

و چه کسی میفهمد که اگر قاصدک باشی. .  اولین نوازش. . آخرین نوازش است . . .

قاصـــــــدکــــ ـ ـ ـ ــــ

چه خوب فهمیدی. . اشک گاهی آغاز مرگ است . آغاز جان کندن  است . . 

چه بسا باران . . قطره قطره . . قاصدک ها را زمین گیر کند. . .

و آسمان کی میفهمد . .که چرا بعد از  باران . . هوا بوی قاصدک  نمیدهد . . .

قاصـــــــــــــــــــدکــــــــــ ــ ــ ــ . . .

جسمت سبک و پرواز آموخته و رها روی دست باد . . روحت سنگین و زبانت لال از گفت درد  دل ها و خبر ها و ...

و چقدر چشم منتظر تو را روی هوا میقاپند و میپرسند:

قاصدک..چه خبر آوردی. .؟

و تو مات . .و تو مبهوت. . .  و تو مجبور به جبر سکوت . .فقط نگاه میکنی . .بیخبری ها را . .

و باز یک خبردیگر . .یک راز . . و . . باز . .پرواز . . . .و باز . . .

 . . .

راستی . .

قاصدک . .

تا به حال کسی . .خبر یک قاصدک را . . برای خودت آورده است؟؟؟

و من . . .چقــــــــــــــــــــــــــــدر این روز ها . . .قاصــــــــدکم . . . .!

پ.ن:قاصدک تا آخرین پر. . قدرت پرواز دارد . . .


خاطره شده درشنبه 90/5/22ساعت 5:7 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت