سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

هـــــــــــــــــــــــــــــــی . ..

رفـــــــــــــــــــــــــیق. . .

بی خیال من . .

راهت رابگیر و برو . . .

میبینی که گام هایم خسته است . .

نه تاولهایم رمق بوسه ی خار دارد نه سوختگی صورتم طاقت نوازش نسیم....

نه زانوانم طاقت ایستادگی دارند و

نه . .

دلــ ـ ـ ــ ــ ـ ـم   .... طـ ـ ـ ـــ ـــ ــ ـ ــاقت   ......   هــ ـ ـ ـــمراهــــ ــــــ ـــ ـــــــی. . .

برو..

تو که آغاز گام های پر صلابتت است..

تو که تازه باید نفس های عمیقت را به رخ خلاء  بکشی و قدم بگذاری در راه . . فراز هایش را به نشیب بکشی و نشیب هایش را فراز فراز بالا روی . .

روحت را تکیه گاه جسمت کنی و جسمت  را تکیه گاه روح. . .

برو . بدون من..... من کـــــــــــــــــــــــم می آورمــــــــ. .

مـن سالـهاســـــــــــــتــــــــ  ...مسافر خسته ی این راهم....

حال نفس کشیدن ندارم. .. نای قدم برداشتن . . . .رمق چشم باز کردن . . .

اصلا حوصله ی تحمل ندارم . .

من مینشینم اینجا. . .روی همین نقطه ی کویر . . .

تو دلت رااز من بگیر . . بگذار در کوله پشتی ات . .

رویت را بر گردان...قدم هایت را محکم کن. . .

پشت سرت  را نگاه نکن..

برو..

شاید سراب های دست نیافتنی من..

برایت آب باشد..

برایت زمزم باشد. .

من هم اینجامیمانم..

ذره ذره میچکم برایت . . میروم در خاک. . آب میشوم...میروم لابه لای ترک ها . .

خاک میشوم. . مثل تمام خاک ها . . 

میشوم کویر . . مثل تمام مسافر های خسته ی کویر .

دل من اما..بگذارپیشت بماند. .

شاید جایی دلم هوایت راکرد . .

رفیــــــــق. .

بیخیال من . . .

برو. . .

 

پ.ن:لطـــــــــــــــــــــفا به مخاطب خاصی. . نسبت . .داده . .نشود . .

 


خاطره شده درسه شنبه 90/4/21ساعت 2:11 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |


Design By : Pichak

جاوا اسکریپت