شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *بادوم . شكستم .. بادوم ..شكستم ... بادوم شكستم ... بادوم ... زدم پاتو شكستم . . .* گاهي حال و روز ِ ما پيام رساني هاست . . .يك بازي ِ كودكانه با نتيجه ي خروس جنگي :) . . .انصراف ، اعتراض ، اغتشاش ، انهدام ، انسداد ِ ارتباط و هرگونه عمل ديگه بر وزن افتعال (دي:)در مورد اين انتخابات با هردليلي فقط يك مفهوم داره .اونم اينه : نيتــــــ ِ قربه الي الله ِ ما براي اعمالمون ... پـــَــــر:) .مگه نه رفيق ؟
تبسم خانم سلاممممم
اهم اهم :) .......جناب كارواني بادوم گرون تره گفتم استقبال بيشتر ميشه :)
سلام جناب عسگريان.... در دست توليده
سلام:) ما هم دوران دبستان گردو ميشکونديم:)
ما نمي شكستيم!!:)دي
ما که از اين بازيهاي دخترونه انجام نميداديم.. همش يا توکوچه فوتبال بازي ميکرديم.. يا کارت بازي.. البته بچه تر که بوديم .. گرگي.. قائم باشک هم بازي ميکرديم.. هميشه هم آخرش يکي با يکي دعوا ميکردوو بعد آخر کار دوباره با هم رفيق ميشدند.. يا اينکه باباي يکي از بچه ها ميومد با کتک بچشو ميبرد.. بالاخره يه جوري تموم ميشد..
دم غروب با يه سرو صورت خاکي ميومديم تو خونه.. هنوز نرسيده.. مامان ميکردمون تو حموم.. يادش بخير..
البته روشهاي مختلفي داشت.. از کدوم مدل بازي ميکنيد..؟؟
عجب !!!!!!!!!!!!!!!!
چي عجب همسايه؟؟
كلهم عجب !!!!!!!!!!!!
لايک براي جناب عابديني
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top